1. سیستم جدید تانک لیچینگ برای استخراج طلا

    2. میکروسکوپ نیروی اتمی مولتی مد مدل Standard

    3. میکروسکوپ نیروی اتمی با قابلیت خلاء Nanovac

    4. سیستم تستر حسگرهای گازی

    5. میکروسکوپ نیروی اتمی مولتی مد مدل Advanced

    6. میکروسکوپ نیروی اتمی مولتی مد مدل Full