1. سیستم منبع تغذیه Outdoor

    2. یوپی‎اس ماژولار پر‎بازده مراکز داده در ماژول‎های بسیار فشرده 40KVA

    3. رکتیفایرهای سوئیچ مد مخابراتی