1. نمایشگر و کنترل کننده دیجیتال SK 50

    2. نمایشگر ، جمع آوری داده و کنترل کننده دیجیتال SL 45

    3. جمع آوری داده AL4

    4. پاور آنالایزر چهار کاناله DI 108

    5. قاب بارگزاری 50 کیلو نیوتنی MR 50

    6. دستگاه ایجینگ