1. چراغ جراحی سیالیتیک LED

    2. تشک فومی حافظه دار ضد زخم بستر مدل Aria pro

    3. سامانه راهبری جراحی

    4. ثابت کننده بافت قلب

    5. اسپکولوم واژینال یکبارمصرف مجهز به نور مستقیم

    6. مانیتور علائم حیاتی بیمار سافیرا