1. نانو فیلتر هوای خودرو

    2. کپسول ژلاتینی نرم حاوی نانو میسل های کورکومین 80mg

    3. آسیا سیاره ای پر انرژی

    4. دستگاه رسوب نشان شیمیایی از بخار به کمک پلاسما

    5. نانو پوشش اپوکسی/نانو سیلیکا

    6. نخ نایلون و پلی استر نانو آنتی باکتریال