1. سیستم منبع تغذیه Outdoor

    2. FRTU ( Feeder Remote Terminal Unit )

    3. آنتن پارابولیک High Performance

    4. دستگاه ثبات بدون کاغذ با صفحه نمایش 15 اینچ مدل SPR15

    5. نمایشگر و کنترل کننده دیجیتال SK 50

    6. نمایشگر ، جمع آوری داده و کنترل کننده دیجیتال SL 45