1. حرارت سنج مادون قرمز(پیرومتر IR)

    2. تصویرساز کروی و افلاک نما